Çerez Örnek
canlı destek

Laboratuvar Araştırmalarımız

Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezinde Tamamlanmış Ve Devam Etmekte Olan Çalışmalar (2020-2021-2022)

 

 1. Borik asidin hepatoselüler karsinoma hücre dizilerinde sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması, , 2020-2021
 2. Karaciğer kanseri tedavisine yönelik glisirretinik asit reseptörlü aktif hedeflendirilmiş doksorubisin içeren pegileprolipozom formülasyonu hazırlanması ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002, 2020-2021
 3. Meme kanseri hücre dizilerinde Sorafenib/Palbociclib kombinasyonlarının hücre canlılığı üzerine olan etkilerinin belirlenesi, 2020-2021
 4. Borik Asit Ve Tamoksifenin Aynı Anda Uygulanmasının Hormon Reseptörü Pozitif Mcf-7 Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Sinerjistik Etkisinin Araştırılması, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2020-2021
 5. Biyouyumlu Allil Glikozamin Kopolimerlerinin Sentezleri ve Biyolojik Etkinliklerinin Belirlenmesi, BAP, 2020-2021
 6. A549 hücre dizilerinde antifungal imidazolün sitotoksik etkileri, 2020-2021
 7. Tamoksifen ve imidazolün sekansiyel uygulamasının MCF-7 hücre dizilerinde hücre canlılığına olan etkilerinin araştırılması, 2020-2021
 8. Nikel Klorürün Hepatoselüler karsinoma hücre dizilerinde sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması, , 2020-2021
 9. A549 hücre dizilerinde bakır nanopartiküllerin sitotoksik etkilerinin araştırılması 2020-2021.
 10. Sorafenib Direnci Geliştirilmiş Hepatoselüler Karsinom Hücre Dizilerinde Nrf2’nin Rolünün Araştırılması, BAP, 2020-
 11. Nikel Klorürün Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hücre Dizilerinde  (A549) Hücre Canlılığı ve Koloni Formasyonu Üzerine Olan Etkisi, 2020-2021
 12. Hepatoselüler karsinom hücre dizilerinde Sorafenib/Tamoksifen kombinasyonlarının hücre canlılığına olan etkilerinin araştırılması, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2021-2022
 13. Triple Negatif Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Nrf2 Yolağı İnhibitörü Olan ML385 ve İmidazol Kombinasyonunun Hücre Canlılığı Üzerine Olan Etkileri, 2021-2022
 14. Palbosiklib ve Metatoreksat kombinasyonunun küçük hücre dışı akciğer kanseri hücrelerinin hücresel biyolojik yanıtları üzerine olan etkilerinin araştırılması, 2022-
 15.  Foton Duyar Nanolif-Metal Kontrollü İlaç Salım Sistemlerinin Sentezlenmesi ve Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, 2022-
 16. Folik asit bağlı aljinat kitosan nanopartikül blendlerinin sentezi, karakterizasyonu ve in-vitro etkinliğinin belirlenmesi, BAP ÖNAP, 2022-
 17. MCF-7 hücre dizilerinde ML385, tamoksifen ve sorafenib kombinasyonlarının hücre canlılığına olan etkilerinin araştırılması, TÜBİTAK 2209, 2022-

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ