Çerez Örnek
canlı destek

YÖNETİM

MERKEZ MÜDÜRÜ V. Prof Dr Deniz Nart

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILARI Prof Dr Mehmet Kantar ,  Prof Dr Güray Saydam

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Erhan GÖKMEN
Prof. Dr. Özgür ÖMÜR
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
Prof. Dr. Deniz NART
Prof. Dr. Güray SAYDAM
Prof. Dr. Deniz YALMAN

 

MERKEZ DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN
Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL
Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN
Prof. Dr. Sinan ERSİN
Prof. Dr. Ulus Salih AKARCA
Prof. Dr. Erdem GÖKER
Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ
Prof. Dr. Cenk CAN

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ