canlı destek

TARİHÇE

MERKEZİN KURULUŞU VE GELİŞİM TARİHİ

Yüksek Öğretim Kurulu' nun onayı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü' ne bağlı olarak kurulmuştur (Resmi Gazete 10 Nඈsan 2020 CUMA Sayı : 31095). Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (EU BT UAM)  Sayın Rektörümüz Prof Dr Necdet BUDAK öncülüğünde , kurucu müdürü Prof. Dr. Ulus Ali ŞANLI, kurucu yönetim kurulu Prof. Dr. Erhan GÖKMEN, Prof. Dr. Özgür ÖMÜR, Prof. Dr. Mehmet KANTAR, Prof. Dr. Deniz NART, Prof. Dr. Güray SAYDAM, Prof. Dr. Deniz YALMAN olup   "bireyselleştirilmiş tıp" alanında   ülkemizde üniversite bünyesinde kurulan ilk merkezdir.

Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda multidisipliner yaklaşımla  üniversitenin bireyselleştirilmiş tıp araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinin, eğitim faaliyetlerinin, üniversite-sanayi işbirliği hedefli ilaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün bireyselleştirilmiş tıp hakkında ihtiyaç duyduğu eğitim , danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin yürütülmesi , üniversite bünyesinde konu ile ilgili lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesidir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ